eva1118-back-icon
Region and Language
eva1118-english-language

Eva1118: Peraturan dan Peraturan Pertaruhan

Peraturan dan peraturan pertaruhan biasa

Sesetengah acara dan pasaran mempunyai peraturan yang berbeza. Untuk jenis pertaruhan acara/pasaran tertentu, ini akan disenaraikan dalam peraturan pertaruhan acara/pasaran khusus di tapak web ini. Berikut adalah peraturan am pertaruhan, yang digunakan untuk semua acara dan pasaran/kategori pertaruhan dan mesti dipatuhi sepenuhnya. Di mana berkenaan, peruntukan dan takrifan yang terkandung dalam terma dan syarat yang diterbitkan di tapak web syarikat hendaklah terpakai kepada peraturan dan peraturan permainan ini.


  • Umum
   • Semua maklumat permainan yang disediakan oleh syarikat adalah berdasarkan kejujuran. Walau bagaimanapun, syarikat tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam tarikh, masa, tempat, pesaing, kemungkinan, keputusan, statistik, jersi (dipaparkan pada penstriman masa nyata) atau maklumat pertaruhan lain. Syarikat berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan yang jelas dan akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan pengurusan pasaran yang lengkap dan telus ditakrifkan sebagai jenis pertaruhan yang berbeza yang ditawarkan pada acara sukan. Syarikat berhak membuat keputusan muktamad.
   • Jika acara (ditakrifkan sebagai perlawanan sukan atau acara yang dianjurkan antara dua pasukan atau antara individu) bermula sebelum masa yang dijadualkan, hanya pertaruhan yang dibuat sebelum permulaan acara (tidak termasuk pertaruhan langsung yang ditetapkan) ) Akan dianggap sah. Jika transaksi tidak ditutup atau digantung pada masa yang betul, syarikat berhak untuk membatalkan semua pertaruhan yang dibuat selepas masa mula sebenar (tidak termasuk pertaruhan masa nyata yang ditetapkan).
   • Jika nama Inggeris acara atau pasukan di tapak web tidak konsisten dengan nama bukan bahasa Inggeris, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
   • Pada bila-bila masa, pelanggan bertanggungjawab untuk mengetahui skor permainan dan semua maklumat permainan yang berkaitan, dan adalah disyorkan bahawa pelanggan mengesahkan status permainan sebelum meletakkan pertaruhan.
   • Syarikat berhak untuk mengubah suai peraturan ini pada bila-bila masa atas sebarang sebab. Sebarang pindaan sedemikian akan mengikat dan berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan di laman web.
   • Pelanggan mengakui bahawa skor semasa, masa berlalu dan data lain yang disediakan di tapak web, walaupun daripada suapan "masa nyata" yang disediakan oleh pihak ketiga, tertakluk pada kelewatan masa dan/atau mungkin tidak tepat, dan sebarang pertaruhan adalah berdasarkan ini Data adalah sepenuhnya atas risiko pelanggan sendiri. Syarikat menyediakan data ini sebagaimana adanya, tidak menjamin ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa data tersebut, dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian (secara langsung atau tidak langsung) yang dialami oleh pelanggan akibat pergantungan pada data.
   • Dalam mana-mana kes berikut, syarikat berhak untuk membatalkan atau mengisytiharkan pertaruhan terbatal atau menggantung pelanggan tanpa notis awal:

    • Butiran pertaruhan yang tidak lengkap atau salah;
    • Pertaruhan adalah di luar skop yang dibenarkan oleh peraturan;
    • Pertaruhan melanggar peraturan;
    • Kesilapan manusia dalam menaip atau penghantaran disebabkan oleh penggunaan data atau kemungkinan permainan yang salah;
    • Jika dan apabila terdapat penggunaan platform permainan yang tidak normal atau tidak normal, atau kekalahan atau kemenangan yang berlebihan atau berlebihan.

   • Syarikat berhak untuk menggantung permainan atau produk tertentu untuk membetulkan sebarang ralat yang jelas dan mengekalkan integriti dan keadilan permainan.
   • Setelah syarikat mengesahkan pertaruhan, pertaruhan tidak lagi boleh diubah suai atau dibatalkan oleh pelanggan.
   • Jika pelanggan mempunyai sebarang soalan atau mengesyaki bahawa terdapat masalah dengan sistem, adalah disyorkan agar pelanggan menghentikan permainan dan menyelaraskan dengan jabatan sokongan pelanggan syarikat. Jika pelanggan terus bermain permainan, dia akan bertanggungjawab ke atas keputusan pertaruhannya, dan syarikat mempunyai hak untuk memutuskan sama ada untuk menyelesaikan masalah itu.
   • Tempat di mana permainan atau permainan langsung dimainkan dan pertaruhan diletakkan semasa permainan, dan jika strim terganggu atas apa-apa sebab, tanpa mengira sebab pemutusan sambungan ini, atau strim membeku atau runtuh, semua pertaruhan yang diletakkan kekal Berkesan dan diselesaikan apabila insiden selesai dan keputusan diketahui. Jika permainan atau produk mempunyai peraturan khusus tentang pemutusan sambungan, peraturan am tidak akan digunakan, dalam hal ini peraturan khusus akan digunakan dan keputusan peraturan khusus akan mengikat pelanggan.
   • Jika syarikat percaya bahawa pelanggan telah melanggar mana-mana peraturan dan peraturan yang berkenaan atau menipu, menggodam, menyerang, memanipulasi atau mengganggu prosedur perjudian biasa, syarikat berhak untuk menggantung dan/atau menutup akaun pelanggan pada bila-bila masa. Terlibat dalam pengubahan wang haram atau aktiviti haram lain, atau di bawah umur yang sah untuk berjudi dalam bidang kuasa atau lokasi fizikal mereka. Sebaik sahaja pelanggan menutup akaun atas sebab di atas, semua bonus dan/atau pembayaran (termasuk baki dalam akaun pelanggan) akan dilucuthakkan.
   • Syarikat berhak untuk menetapkan bayaran maksimum untuk produk sedia ada dan produk yang akan disediakan.
   • Jika syarikat mempunyai bukti bahawa harga atau periuk telah dimanipulasi, atau dimanipulasi semasa perlawanan, acara atau pertandingan, syarikat berhak untuk menahan wang. Bukti di atas mungkin berdasarkan saiz, jumlah atau kaedah pertaruhan kami pada mana-mana atau semua saluran pertaruhan. Jika terdapat sebarang pertikaian mengenai tafsiran peraturan ini, tafsiran syarikat akan diguna pakai.
   • Syarikat berhak untuk menarik balik dan membatalkan semua pertaruhan yang berkaitan dengan aktiviti pertaruhan haram.
   • Syarikat berhak untuk menolak akses pelanggan kepada permainan atau menendang pelanggan keluar dari permainan.
   • Perisian ini disediakan "seadanya", dan syarikat tidak mempunyai sebarang bentuk jaminan, syarat, janji atau representasi tersurat atau tersirat, berkanun atau lain-lain. Syarikat tidak menjamin kebolehpasaran, kualiti dan kebolehgunaan perisian untuk tujuan tertentu, perisian akan memenuhi keperluan pelanggan dan perisian tidak melanggar.
   • Syarikat berjanji untuk mengambil langkah yang munasabah, tetapi syarikat tidak menjamin bahawa perisian akan bebas ralat atau tidak terganggu, mahupun sebarang kecacatan dalam perisian akan dibetulkan atau perisian atau pelayan akan bebas virus.
   • Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas semua kos, perbelanjaan, kerugian atau tuntutan yang timbul daripada atau disebabkan oleh kesilapan komunikasi atau sistem yang berkaitan dengan akaun penyelesaian. Syarikat berhak untuk mengambil sebarang langkah yang sesuai untuk membetulkan ralat tersebut, termasuk memadam semua permainan yang berkaitan daripada perisian.
   • Apabila membuat pertaruhan dan menggunakan perisian, pelanggan mengakui bahawa syarikat tidak mempunyai kawalan ke atas cara pelanggan akan menggunakan perisian tersebut. Di samping itu, apabila pelanggan membuat pertaruhan dan menggunakan perisian, mereka adalah atas risiko mereka sendiri, dan syarikat tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian secara langsung, tidak langsung, akibat, sampingan atau khas atau sebarang bentuk kerugian.
   • Dilarang bagi pelanggan untuk mendedahkan sebarang maklumat sulit milik syarikat atau pembekal perisian yang mungkin terkandung dalam perisian.
   • Untuk bermain permainan dan membuat pertaruhan, pelanggan diberikan hak individu, bukan eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan perisian.
   • Pelanggan dilarang melakukan ini:
    • Pasang atau muatkan perisian pada pelayan peranti lain atau ambil langkah untuk menjadikan perisian tersedia kepada orang lain dalam talian;
    • Sublesen, pindahkan, pajakan, pinjamkan, pindahkan, salin atau edarkan salinan perisian;
    • Mengikut perisian, mana-mana bahagian atau mana-mana salinan perisian, menyesuaikan transkripsi atau bahagian gabungan perisian, menyahkod, kejuruteraan terbalik, membuka, menterjemah, menyahkompilasi, mengubah suai, mencipta karya terbitan perisian atau mana-mana bahagian perisian Tukar atau buat sebarang percubaan Temui kod sumber perisian;
    • Alih keluar sebarang notis hak cipta, proprietari atau serupa daripada pembekal perisian; dan
    • Masuk, akses atau cuba masuk atau akses atau sebaliknya memintas sistem keselamatan syarikat, atau mengganggu perisian, permainan dan tapak web dalam apa jua cara.
   • Menggunakan perisian tidak akan membolehkan pelanggan mempunyai pengetahuan tentang perisian
   • Peraturan am ini hanya terpakai jika tiada peraturan khusus yang digunakan untuk permainan atau produk tertentu